| |

Resultaten i ansökningsomgången inom YH-program

Idag lanseras en historisk utbyggnad av yrkeshögskolan med över 40 000 nya utbildningsplatser på 477 utbildningar, varav 124 riktas mot Teknik och Tillverkning. Det utökade anslaget möjliggör över 100 000 studerande inom några år.

Det blir en storsatsning på teknik och grön omställning när YH växer. Nyindustrialisering och gröna initiativ stöds med fler platser inom industriell produktion, energi och livsmedelsproduktion. Nya program inkluderar Konstruktör av batterielektriska system och Kvalitetstekniker inom batteritillverkning.

Utbildningar kopplade till hållbarhet och klimatanpassning ökar, inklusive VA-projektörer, drift- och underhållsteknik inom VVS samt utökad satsning på IT-säkerhet.

Nästan en tredjedel av utbildningarna erbjuds på distans, och 15 procent har satellitorter. Detta breddar tillgängligheten för studenter över hela landet.

Beviljade utbildningar i Kronoberg – ansökningsomgången 2023

I Kronoberg beviljades 14 utbildningar för start under 2024. Inom kategorin omsök av redan etablerade utbildningar gick ca hälften till Data/IT. Över 40 procent av beviljanden är delvis eller helt nya utbildningar, bl.a. inom hälso- och sjukvård samt teknik och tillverkning.

Data/IT

Javautvecklare – EC Utbildning AB Växjö
Frontendutvecklare – EC Utbildning AB Växjö
IT-infrastrukturtekniker – moln & säkerhet – IRC Ljungby AB

Ekonomi, administration och försäljning

Inköp & Supply Management – NBI i Sverige AB

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Specialistundersköterska barn och ungdomssjukvård – YH Region Kronoberg
Specialistundersköterska – psykiatri – YH Region Kronoberg
Specialistundersköterska – psykiatri – Campus Ljungby
Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre – Nova Utbildning
Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre – TUC Sweden AB – Yrkeshögskola

Samhällsbyggnad och byggteknik

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande – YH Akademin AB
Fastighetstekniker Hållbar Drift – KYH AB

Teknik och tillverkning

Underhållstekniker, industri – Kunskapscompaniet Ankaret AB
Hydraultekniker – Fluida System – IRC Ljungby AB


  • Myndigheten beviljar 477 av de cirka 1200 inkomna ansökningarna
  • De beviljade utbildningarna delar på totalt 40 700 utbildningsplatser, varav 13 722 med start redan i år
  • Det totala utbudet av utbildningsplatser inom yrkeshögskolan ökar, med anledning av dagens beslut, med 6 procent
  • Beviljandet av utbildningar i denna ansökningsomgång motsvarar över 5 miljarder kronor
  • Teknik och tillverkning beviljas ca 9500 utbildningsplatser och växer med 14 procent på bara ett år. Det gör även utbildningsområdet till yrkeshögskolans största.
  • Andra områden som ökar mycket är till exempel Data/IT (11 procent) och Samhällsbyggnad och byggteknik (12 procent)

12 september 2023
Arbetslivets medverkan (avsiktsförklaringar) för ansökan om yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag öppnar.

9 april 2024
Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag öppnar.

11 juni 2024
Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag stänger.

September 2024
Beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag meddelas.

Januari 2025
Beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag meddelas.