Resultaten i ansökningsomgången inom YH-program
| |

Resultaten i ansökningsomgången inom YH-program

Idag lanseras en historisk utbyggnad av yrkeshögskolan med över 40 000 nya utbildningsplatser på 477 utbildningar, varav 124 riktas mot Teknik och Tillverkning. Det utökade anslaget möjliggör över 100 000 studerande inom några år. Det blir en storsatsning på teknik och grön omställning när YH växer. Nyindustrialisering och gröna initiativ stöds med fler platser inom…