Avsiktsförklaring

En tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll/kompetens är av stor betydelse när myndigheten ska besluta om vilka utbildningar som kan beviljas. Lika viktigt är att tydligt påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen.

När en utbildningsanordnare skickar in en ansökan om att få bedriva YH-utbildning måste denna kunna säkerställa att det finns ett behov hos arbetslivet på den kompetens som utbildningen ska leda fram till. Avsiktsförklaringar är en del av själva ansökan om att bedriva utbildning och i den delen ska arbetslivets medverkan i utbildningen påvisas.

Avsiktsförklaringarna är den sökandes möjlighet att visa att det finns ett faktiskt arbetsliv som står bakom ansökan, vill anställa från utbildningen och kan bidra med LIA-platser och annan medfinansiering.

Avsiktsförklaringar består av ett antal frågor riktade till arbetslivet. Max 25 referenspersoner från relevant och anställande arbetsliv konkretiserar genom avsiktsförklaringen sitt företags kompetensbehov och förklarar på vilket sätt de medverkar i framtagandet av utbildningen.

Uppgifterna som lämnas av arbetslivet är inte bindande men visar de deltagande organisationernas avsikt.

Innan ni fyller i avsiktsförklaring

MYH vill veta på vilket sätt arbetslivet har deltagit i utvecklingen eller framtagandet av en utbildning. Det ska också vara tydligt att initiativet till ansökan kommer från anställande arbetsliv eller befintlig ledningsgrupp och vilka medverkande organisationer det är som har ingått i arbetet med att ta fram ansökan.

Fråga 1.
Börja med att läsa igenom de utskick som gjorts kring utbildningens innehåll. Besök gärna utbildningens webbplats och läs på. Då kan ni svara JA på frågan om du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll och upplägg.

Fråga 2.
Ställ krav på innehåll och upplägg från första stund. Forma utbildningen efter egna behov. Det kan vara att vikta om poäng i kursplanen, men också ta bort, lägga till eller ändra moment i kurserna. Detta gör att du gott kan svara JA på frågan om du medverkat i framtagning av utbildningens innehåll och upplägg. Kom bara ihåg att fylla innehållet med eftergymnasial kompetens.

– Att ha fått en dragning om utbildningens innehåll är inte detsamma som att ha varit med och utformat utbildningens innehåll. I det fallet är referenspersonen insatt i utbildningen, men ska svara på nej frågan om den varit med och tagit fram utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan 2024

Man skulle kunna säga så här. Ju mer ni sagt till om innehåll och upplägg , desto mer ökar chansen att ni rekryterar från utbildningen.

Kompetensbehov i antal

Fråga 3. Avsiktsförklaringarnas syfte är bland annat att arbetslivet ska kunna uppskatta anställningsbehov från utbildningen i fråga. Myndigheten gör en bedömning av rimligheten i de uppgifter som anges i avsiktsförklaringarna. Detta gäller till exempel det anställningsbehov som beskrivs.

– När det gäller antalet sökta platser på utbildningen vill vi se att anställningsbehovet minst motsvarar antalet sökta platser.

Myndigheten för yrkeshögskolan 2024

Lärande i arbete – utbildningens framgångsfaktor

Frågor om medfinansiering är en del av avsiktsförklaringarna där arbetslivet ska visa hur de avser medverka i utbildningens genomförande. Bland annat ska man svara på hur många LIA-platser totalt man kan ställa upp med under en utbildningsomgång.

Fråga 5.
Kolla igenom LIA-kursernas kommande upplägg och innehåll i det utskickade materialet, fråga gärna anordnaren om något är oklart. Efter detta kan ni bestämma hur många ni kan ta emot varje LIA-period.

– Det är en viktig del och det är förstärkande att referenspersonerna sammantaget visar att de kan erbjuda lika många LIA-platser som det finns platser på en utbildningsomgång

Myndigheten för yrkeshögskolan 2024

Vi tipsar i avsiktsförklaringen hur du räknar ut antalet som ska summeras. Ett tips är att ta emot två studerande varje LIA-period, då har man alltid varandra när det kör fast eller handledaren inte för stunden kan återkoppla.

Medfinansiering – Aktiv medverkan

Fråga 6. Det är viktigt att det framgår på vilket sätt arbetslivet avser medverka i utbildningen om den beviljas, utöver att bidra med LIA-platser. Exempel på medverkan är ledningsgrupp, föreläsningar, studiebesök, lokaler, material och utrustning. 

Lokaler, material och utrustning med mera som är knutet till LIA ska inte anges, utan det ser myndigheten som en naturlig del av LIAn.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Om ni ska vara delaktiga under utbildningens gång, beskriva då utförligt hur detta ska gå till. Ta chansen att använda de tomma textfälten.

Fråga 7. Det finns ett fält som heter ”övrigt” där det går bra att beskriva annat än det som faktiskt efterfrågas. Här har ni chans att förklara varför utbildningen behövs utifrån rekryterings- och kompetensbehov.

  • Samtliga referenspersoner som anges i ansökan genom avsiktsförklaringar måste ha bekräftat eller dementerat uppgifterna för att ansökan ska kunna skickas in. 
  • Tänk på att vara noggrann med att kontrollera att din e-postadressen inte innehåller felstavning eller ogiltigt domännamn då systemet inte kommer att meddela er i de fall e-posten är olevererad.

Alla avsiktsförklaringar läggs in på Myndigheten för yrkeshögskolans ansökningswebb och bifogas med aktuell ansökan.

Det är förståeligt att man vill fylla i flera avsiktsförklaringar för liknande utbildningar, särskilt om man har ett stort behov av en yrkesroll. Se bara till att utbildningsinnehållet matchar ert kompetensbehov. Glöm inte påverka!

Fyll i avsiktsförklaring

Klicka på länken för att fylla i en avsiktsförklaring. Vi guidar dig på vägen med små enkla tips och förklaringar.

Länken öppnar en ny flik i din webbläsare, så du kan använda denna sida som stöd.

Har ni övriga frågor kring att fylla i avsiktsförklaringar så kontakta oss.