Avsiktsförklaring

En tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll/kompetens är av stor betydelse när myndigheten ska besluta om vilka utbildningar som kan beviljas. Lika viktigt är att tydligt påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen.

När en utbildningsanordnare skickar in en ansökan om att få bedriva YH-utbildning måste denna kunna säkerställa att det finns ett behov hos arbetslivet på den kompetens som utbildningen ska leda fram till. I ansökan anger därför anordnaren upp till 25 referenspersoner från relevant arbetsliv som på olika sätt haft eller kommer att ha med utbildningen att göra.

Genom en avsiktsförklaring konkretiserar varje referensperson företagets kompetensbehov och medverkan i utbildningen, anordnaren bifogar sedan avsiktsförklaringen till sin ansökan.

Innan ni fyller i avsiktsförklaring

Börja med att läsa igenom de utskick som gjorts kring utbildningens innehåll. Besök gärna utbildningens webbplats och läs på. Då kan ni svara JA på frågan om du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll och upplägg.

Ställ krav på innehåll och upplägg från första stund. Forma utbildningen efter egna behov. Det kan vara att vikta om poäng i kursplanen, men också ta bort, lägga till eller ändra moment i kurserna. Detta gör att du gott kan svara JA på frågan om du medverkat i framtagning av utbildningens innehåll och upplägg. Kom bara ihåg att fylla innehållet med eftergymnasial kompetens.

Man skulle kunna säga så här. Ju mer ni sagt till om innehåll och upplägg , desto mer ökar chansen att ni rekryterar från utbildningen.

Lärande i arbete – utbildningens framgångsfaktor

Kolla igenom LIA-kursernas kommande upplägg och innehåll i det utskickade materialet, fråga gärna anordnaren om något är oklart. Efter detta kan ni bestämma hur många ni kan ta emot varje LIA-period.

Vi tipsar i avsiktsförklaringen hur du räknar ut antalet som ska summeras. Ett tips är att ta emot två studerande varje LIA-period, då har man alltid varandra när det kör fast eller handledaren inte för stunden kan återkoppla.

Aktiv medverkan

Medfinansering är sällan pengar, utan den tid och resurs som Ert företag är villiga att lägga på utbildningen. LIA är den största delen medfinansering. Om ni ska vara delaktiga under utbildningens gång, beskriva då gärna utförligt hur detta ska gå till.

Ta chansen att använda de tomma textfälten, under övriga synpunkter har ni chans att förklara varför utbildningen behövs utifrån rekryterings- och kompetensbehov.

Ansökningswebben för yrkeshögskoleutbildningar är numera ständigt öppen. Detta gör att anordnare kommer kontakta företag över hela året. Förhoppningsvis skapar detta större utrymme för dialog när utbildningar skapas.

  • Samtliga referenspersoner som anges i ansökan genom avsiktsförklaringar måste ha bekräftat eller dementerat uppgifterna för att ansökan ska kunna skickas in. 
  • Tänk på att vara noggrann med att kontrollera att din e-postadressen inte innehåller felstavning eller ogiltigt domännamn då systemet inte kommer att meddela er i de fall e-posten är olevererad.

Har ni övriga frågor kring att fylla i avsiktsförklaringar så kontakta oss.

Alla avsiktsförklaringar läggs in på Myndigheten för yrkeshögskolans ansökningswebb och bifogas med aktuell ansökan.

Det är förståeligt att man vill fylla i flera avsiktsförklaringar för liknande utbildningar, särskilt om man har ett stort behov av en yrkesroll. Se bara till att utbildningsinnehållet matchar ert kompetensbehov. Glöm inte påverka!

Fyll i avsiktsförklaring

Klicka på länken för att fylla i en avsiktsförklaring. Vi guidar dig på vägen med små enkla tips och förklaringar.

Länken öppnar en ny flik i din webbläsare, så du kan använda denna sida som stöd.