Ditt företag kan påverka yrkeshögskolans utbildningar

Här får arbetslivet och ditt företag kunskap och information för att delta i planeringen och i genomförandet av en yrkeshögskoleutbildning

Söker du ny personal och morgondagens talanger? Vi berättar hur yrkeshögskola kan hjälpa arbetslivet och ditt företag att fånga framtidens kompetens.

Som representant för arbetslivet kan du engagera dig i YH på flera olika sätt, till exempel genom att sitta med i en ledningsgrupp, medverka i planeringen av en ny utbildning eller ta emot LIA-studerande. Arbetslivets medverkan inom yrkeshögskolan kallas medfinansiering och är den största framgångsfaktorn för utbildningsformen.

Du bestämmer själv hur du vill delta – genom ditt engagemang kan du vara med och påverka att du får precis den kompetens du behöver.

Innan utbildningen

Varje utbildning skräddarsys utifrån arbetslivet och dess behov, inte bara kring yrkesroll utan även upplägg (distans, satellit, bunden). Kolla först om det finns en pågående utbildning som matchar era kompetensbehov.
Länk till utbildningar och utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan

Om det inte finns någon utbildning idag som matchar dina kompetensbehov, kan du delta i en ansökan om att starta en helt ny.

I ansökningsarbetet hjälper arbetslivet till med att konkretisera kompetensbehov till en yrkesroll. I ansökan måste det framgå ett tydligt anställningsbehov av yrkesrollen och tydligt påvisa företagets medverkan i utbildningen. Detta gör du genom att fylla i en avsiktsförklaring som sedan bifogas i ansökan.

Kontakta oss om du vill ha hjälp eller komma i kontakt med en utbildningsanordnare inom det område där du behöver kompetens.

Arbetslivet och dess medverkan under utbildningen

När utbildningen är igång har du från arbetslivet möjlighet att engagera sig på olika sätt. Du kan till exempel medverka i ledningsgruppen för utbildningen, ta emot studerande på LIA och erbjuda föreläsningar eller studiebesök. Detta kallas medfinansiering och handlar oftast om tid och resurser i form av engagemang i utbildningen på olika sätt. 

För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp. Att engagera sig i ledningsgruppen för en utbildning innebär att du kan forma utbildningen efter dina behov och krav.
Ledningsgruppens uppgift är att:

  • forma utbildningen efter de efterfrågade kompetensbehoven
  • anta sökande till utbildningen och utfärda examens- och utbildningsbevis
  • ansvara för ett systematiskt kvalitetsarbete och att utbildningen når sina övergripande mål.

För att engagera dig i en ledningsgrupp kontakta en utbildningsanordnare som bedriver en utbildning inom din bransch. Där kan du få mer information om möjligheterna för arbetslivets medverkan.

Länk till utbildningar och utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan

Under LIA-perioderna får studenterna möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare. Och säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsavarar kraven på den framtida yrkesrollen.

Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar. LIA är en kurs och handledaren ska se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten.

Vill du erbjuda LIA-plats, kontaktar du utbildningsanordnaren. Klicka på länken för att få mer information om lärande i arbete.

Kompetensutveckling för arbetslivet

Yrkeshögskolan erbjuder idag flera kraftfulla och kvalitetssäkrade insatser till arbetslivet och företag med omställningsbehov. Kontakta oss gärna för fler frågor.

YH-kurser vänder sig främst till den som redan är yrkesverksam eller befinner sig i omställning. Det kan handla både om att stärka sin nuvarande position, avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter eller om att byta bana helt.

Utbildningarna pågår som längst 20 veckor (vilket motsvarar ett halvårs studier på heltid) och består av en eller fler kurser. De är framtagna för att vara flexibla, så man kan studera på heltid, deltid och på distans. Om ert företag är i behov av kompetenshöjning så kontakta oss eller en anordnare för att skräddarsy en kurs eller kurspaket.

Det finns inga fasta startperioder utan varje utbildningsanordnare (skola) bestämmer startdatum och sköter ansökan och antagning. 

Här finns en lista med YH-kurser. Välj utbildningsområde efter er verksamhet. För information om de olika utbildningarna, kontakta respektive utbildningsanordnare.

YH-kurser benämns även som Korta utbildningar inom YH. YH-kurser är CSN-berättigade.

Både företag och offentliga aktörer kan köpa en hel yrkeshögskoleutbildning eller utvalda delar för att vidareutbilda den egna personalen.

Du hittar aktuellt utbildningsutbud på yrkeshogskolan.se. Du kan t.ex. se vilka utbildningar som finns i ditt län eller i din kommun. Du kan också filtrera ut sådana som bedrivs på distans.

Kontakta utbildningsanordnaren (skolan) och hör om du kan köpa utbildningen som uppdragsutbildning.


Förstudie – Yrkeshögskolans utmaningar och strategier för regional tillväxt

Denna del webbplatsen yhkronoberg.se ingick i förstudien – Yrkeshögskolans utmaningar och strategier för regional tillväxt. Förstudien genomfördes av Växjö yrkeshögskola.

Här ska arbetslivet hitta guider, information av aktuella utbildningar och kommande LIA-perioder. Kontakta oss om du vill agera LIA-företag, har kompetensbehov eller om du har feedback på innehållet.

Vi vill öka antalet strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar till regionen. Vi behöver utbilda det som företagen efterfrågar. Genom ökad kunskap om yrkeshögskolan hos företag och företagsfrämjare skapar vi förutsättningar för fler LIA-platser till studerande, ökat engagemang i utbildningar och mer träffsäkra utbildningsinsatser.

Växjölöftet yrkeshögskola
Förstudien finansierades av:


Snabblänkar

Hitta alla utbildningar på yrkeshogskolan.se

På yrkeshogskolan.se hittar du alla kommande utbildningar. Vi har skapat ett filter med alla Kronobergs YH-utbildningar. Utbildningarna är minst 100 YH-poäng och passar den som vill utbilda dig till en specifik yrkesroll.

Ung studerande som gör LIA ute i arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. 

Uppåtgående pilar som visar på tillväxt och efterfråga av vissa yrkesroller inom arbetslivet

Områdesanalys och inriktning (MYH)

Områdesanalyserna beskriver efterfrågan på kompetens för de utbildningsinriktningar som finns inom yrkeshögskolan. Analyserna utgör en del av myndighetens underlag i bedömningsprocessen.

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar MYH beviljade