Lärande i arbete

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna. Praktiken kallas Lärande i arbete (LIA) och är förlagd ute på en arbetsplats

Under LIA-perioderna utbildas den studerande på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Det innebär att man får vidareutveckla sina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Den studerande får arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen, dessutom skapar man kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen.

Första steget

Som företag vill man förbereda sig för att ta emot studerande. Har ni som företag varit med i ansökan av en utbildning så börja med att kontakta anordnaren för att få reda på LIA-periodens start och måldatum. Om ni inte har kursplanen så be om den.

Kursplan och studerandes aktiviteter under LIA:n

Kontakta utbildningsledaren eller LIA-samordnaren för utbildningen och skapa arbetsuppgifter som stämmer överens med kursplanens mål.

Vill du erbjuda LIA-plats?

Kontakta en utbildningsanordnare som bedriver en utbildning inom din bransch för mer information om möjligheterna. Utbildningsanordnaren ansvarar för att informera och utbilda dig som handledare.

Vanliga frågor

Personer som är antagna till och bedriver en utbildning inom yrkeshögskolan är försäkrade via Kammarkollegiet. Försäkringarna tecknas av Myndigheten för Yrkeshögskolan och är gratis för den studerande. Läs mer på Kammarkollegiets webbplats, där finns även skadeanmälningsblanketter för utskrift.

Nej, utbildningsanordnaren säkerställer att studerande kan genomföra
LIA-kursen utan kostnader för sådan utrustning som behövs för att kunna
genomföra kursen på ett adekvat sätt.

Aktuella LIA-perioder

Mer information kommer att adderas här.


Snabbfakta

Alla utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och omfattar två års heltidsstudier) eller mer innehåller minst 5 månaders LIA.

Uppföljningar visar att i snitt 50 procent av de studerande har fått jobb på sin LIA-plats efter utbildningen