Avsiktsförklaring 2024

Program, Antal poäng, Utbildningsort

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
E-postadress

Denna e-postadress används när myndigheten för yrkeshögskolan bekräftar din avsiktsförklaring. Kolla din skräppost när det är dags!
1. Har du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll och upplägg?
2. Har du medverkat i framtagning av utbildningens innehåll och upplägg?
(Fritextruta, max 1000 tecken)
3. Hur många studerande från den aktuella utbildningen uppskattar er organisation att anställa eller köpa en tjänst/produkter av på 3-5 års sikt?

Uppgifterna som lämnas av arbetslivet är inte bindande men visar de deltagande organisationernas avsikt. Ni är bäst lämpade att göra en kvalificerad gissning.

// Försök att kvantifiera Er tillväxt och sammanlagda omsättning av personal på fem års sikt.

// Ett tips är att räkna på hur många av denna kompetens ni anställt och ersatt de senaste fem åren.
4. Finns det alternativa utbildningsvägar till exempel via internutbildningar, gymnasieskolan, folkhögskolan eller högskolan att rekrytera från till den aktuella yrkesrollen?
Om JA, vilken eller vilka (flerval)?

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala. Om ni kan få samma kompetens från gymnasieskolan behöver anordnaren höja kompetensnivån.
(Fritextruta, max 1000 tecken)

Framgångsfaktorerna för yrkeshögskoleutbildningarna är många. Utbildningarna har stor del praktik och lärandemål som ger färdigheter. Utbildningar skräddarsys utifrån behov så kompetensen är aktuell och efterfrågad. De studerande upplevs snabbt kunna bidra till anställande arbetsliv efter anställning.
5. Hur många LIA-platser totalt kan ni på er arbetsplats ställa upp med under en utbildningsomgång, oavsett antal LIA-kurser?
Ett exempel:
Organisationen kan ta emot två studerande under varje LIA-period. Utbildningen har 2 stycken LIA-perioder.
Då blir svaret på ovanstående fråga 4 platser.
6. På vilket sätt medverkar din organisation med medfinansiering i den sökta utbildningen (flerval)?
(Fritextruta, max 1000 tecken)

”Lokaler, material och utrustning med mera som är knutet till LIA ska inte anges, utan det ser myndigheten som en naturlig del av LIAn.” – Myndigheten för yrkeshögskolan
(Fritextruta, max 1000 tecken)

Här går det bra att beskriva annat än det som faktiskt efterfrågas ovan. Här har ni chans att förklara varför utbildningen behövs utifrån rekryterings- och kompetensbehov.

// Historik- Har ni anställt från yrkeshögskolan tidigare, tagit emot LIA-studerande och anställt?

// Beskriv kommande kompetens- och tillväxtresa, har ni gjort förändringar som kommer öka efterfrågan av yrkesrollen?