|

Antalet ansökningar om att bedriva YH-utbildning ökar

Antalet ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleprogram fortsätter att öka. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har mottagit 1273 ansökningar i årets ansökningsomgång.

Data/IT är fortsatt det område som får flest ansökningar och utgör 23 procent av de totala ansökningarna. En ökning av ansökningar inom dataanalys noteras, kopplat till den ökade efterfrågan på AI-kompetens. Sammanlagt 85 procent av ansökningarna återfinns inom de fem största utbildningsområdena.

Prioriteringar och framtid

MYH fortsätter att prioritera de branscher och områden där efterfrågan på arbetskraft är som starkast, särskilt den kompetens som möjliggör energiomställning, digitalisering och elektrifiering.

– Mer detaljerade beskrivningar av hur myndighetens prioriteringar ser ut för respektive bransch finns nu beskrivet i de områdesanalyser som vi publicerar. Analyserna tas fram i dialog med branscherna och är ett viktigt underlag för utbildningsanordnarna, säger Veronika Appelqvist, chef för enheten för analys och ansökan på MYH.

MYH förväntar sig att kunna bevilja cirka en tredjedel av ansökningarna efter att riksdagen antagit budgeten i december.

– Under hösten bedöms ansökningarna och i januari 2025, när myndigheten har fått budget och regleringsbrev, kan vi fatta beslut om hur många och vilka ansökningar som beviljas.