Antalet ansökningar om att bedriva YH-utbildning ökar
|

Antalet ansökningar om att bedriva YH-utbildning ökar

Antalet ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleprogram fortsätter att öka. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har mottagit 1273 ansökningar i årets ansökningsomgång. Data/IT är fortsatt det område som får flest ansökningar och utgör 23 procent av de totala ansökningarna. En ökning av ansökningar inom dataanalys noteras, kopplat till den ökade efterfrågan på AI-kompetens. Sammanlagt 85 procent av…

Resultaten i ansökningsomgången inom YH-program
| |

Resultaten i ansökningsomgången inom YH-program

Idag lanseras en historisk utbyggnad av yrkeshögskolan med över 40 000 nya utbildningsplatser på 477 utbildningar, varav 124 riktas mot Teknik och Tillverkning. Det utökade anslaget möjliggör över 100 000 studerande inom några år. Det blir en storsatsning på teknik och grön omställning när YH växer. Nyindustrialisering och gröna initiativ stöds med fler platser inom…