Utbildningar

Här hittar du pågående ansökningar inom för regionen strategiska branscher. Vi listar också ansökningar som kan komma igång om det finns ett regionalt intresse av yrkesrollen.

Här hittar du pågående ansökningar i Kronoberg med deadline 14 juni 2022. För mer information, för att bidra i behovsinventeringen eller knyta ditt företag till utbildningen vänligen kontakta Växjö yrkeshögskola eller aktuell anordnare.

Pågående ansökningar

Planerade ansökningar

Här hittar du utbildningar som antingen pågår eller jobbas fram. Har ni behov av dessa yrkesroller och vill bidra på något sätt i framtagande eller genomförande så kontakta oss eller aktuell utbildningsanordnare.