LIA-perioder

LIA-perioder – när, var och hur

Växjö kommunkoncern tar emot praktikanter från grundskola, gymnasieskola, yrkeshögskola och universitet till olika former av praktik och studentsamverkan. För att samordna detta arbete håller en praktik-platsbank att utformas. Här ska chefer kunna annonsera ex. LIA-platser som studerande sedan kan söka.

För många av Växjö kommunkoncerns ca 350 chefer är LIA något helt nytt, därför vill man att vi först skapar en lista med kommande LIA-perioder närmsta året. För att rätt chef ska skriva annonsen behöver vi kort beskriva mål och syfte med LIA-perioden.

Har du tips eller vill göra ett medskick, skriv en rad!

Vad arbetar den studerande med när individen är färdig?

Exempel: Vecka 40 – 50 alt. Startar under våren 2023

Exempel: 2/4. den studerande går den andra terminen av totalt fyra.
Under LIA-perioden ska den studerande … beskriv så konkret som möjligt vad den studerande ska lära sig under sin LIA-period. Skapa rätt förutsättningar för arbetsplats och studerande att mötas i ett upplägg.

Ange den person hos anordnaren som kan svara på frågor om kursens innehåll, handledning, studerandes behov etc.