Avsiktsförklaring

Program, Antal poäng, Utbildningsort

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
E-postadress

Denna e-postadress används när myndigheten för yrkeshögskolan bekräftar din avsiktsförklaring.

Kolla din skräppost när det är dags!
1. Har du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll och upplägg?
2. Har du eller din organisation medverkat i framtagning av utbildningens innehåll och upplägg?
Max 1000 tecken
3. Hur många studerande från den aktuella utbildningen uppskattar er organisation att anställa eller köpa tjänster/produkter av på 3-5 års sikt?

Detta är inget ni behöver svara upp mot i senare skede, men ni är bäst lämpade att göra en kvalificerad gissning.

Försök att kvantifiera Er tillväxt och sammanlagda omsättning av personal på fem års sikt.

Ett tips är att räkna på hur många av denna kompetens ni anställt och ersatt de senaste fem åren.
4. Finns det andra rekryteringsvägar till exempel via internutbildningar, gymnasieskolan, folkhögskolan eller högskolan, som är intressanta för er att rekrytera från till den aktuella yrkesrollen? (Om ni föredrar att rekrytera från denna yrkeshögskoleutbildning så kryssar ni för NEJ. Om ni föredrar att rekrytera från andra utbildningar som ni känner till inom nedanstående utbildningsformer, så kryssar ni JA, samt kryssar för vilken/vilka)

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala. Om ni kan få samma kompetens från gymnasieskolan behöver anordnaren höja kompetensnivån.
Vilken eller vilka?
5. Hur många LIA-platser totalt kan din organisation ställa upp med på arbetsplatsen under en utbildningsomgång, oavsett antal LIA-kurser?
Ett exempel:
Organisationen kan ta emot två studerande under varje LIA-period. Utbildningen har 2 stycken LIA-perioder.
Då blir svaret på ovanstående fråga 4 platser.
6. På vilket sätt medverkar din organisation med medfinansiering i den sökta utbildningen?
Max 1000 tecken
Max 1000 tecken

I den regionala delen av ansökan är det viktigt att arbetslivet kommer till tals.
Beskriv gärna ert kompetensbehov och efterfrågan av yrkesrollen så kan vi använda det som citat i ansökan.