Antalet ansökningar om att bedriva YH-utbildning ökar
|

Antalet ansökningar om att bedriva YH-utbildning ökar

Antalet ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleprogram fortsätter att öka. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har mottagit 1273 ansökningar i årets ansökningsomgång. Data/IT är fortsatt det område som får flest ansökningar och utgör 23 procent av de totala ansökningarna. En ökning av ansökningar inom dataanalys noteras, kopplat till den ökade efterfrågan på AI-kompetens. Sammanlagt 85 procent av…