Kontakta oss

Växjölöftet yrkeshögskola vill öka antalet strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar till regionen. Vi behöver utbilda det som företagen efterfrågar.

Genom ökad kunskap om yrkeshögskolan hos företag och företagsfrämjare skapar vi förutsättningar för fler LIA-platser till studerande, ökat engagemang i utbildningar och mer träffsäkra utbildningsinsatser.

På denna webbplats hittar du som företag guider, information av aktuella utbildningar och kommande LIA-perioder . Kontakta oss om du vill agera LIA-företag, har kompetensbehov eller om du har feedback på innehållet. Vi hörs!

Om Yh Kronoberg

Genom att vara en drivande part i YH Kronoberg skapar vi samverkan mellan anordnare i Kronoberg med omnejd. Här har vi som mål att skapa fler samarbeten mellan yrkeshögskoleanordnare som exempelvis skapar satellitutbildningar – regionalt och nationellt.
Vi vill skapa förutsättningar för våra medlemmar att bli flexibla utbildningsanordnare. Genom kompetens i flexibla utbildningsformer kan man möta bredare behov med bibehållen kvalitet.

Kontaktuppgifter

Karin Wirdheim
Verksamhetsansvarig
Tel.: 0470 – 417 62

Johan Hovbrandt
Utbildningsstrateg
Tel.: 0470 – 414 85