Arbetslivet medverkan

Söker du ny personal och morgondagens talanger? Läs mer om hur yrkeshögskolorna kan hjälpa ditt företag att fånga framtidens kompetens.

Som representant för arbetslivet kan du engagera dig i YH på flera olika sätt, till exempel genom att sitta med i en ledningsgrupp, medverka i planeringen av en ny utbildning eller ta emot LIA-studerande. Du bestämmer själv hur du vill delta – genom ditt engagemang kan du vara med och påverka att du får precis den kompetens du behöver.

Innan utbildningen

Varje utbildning skräddarsys utifrån arbetslivets behov, inte bara kring yrkesroll utan även upplägg (distans, satellit, bunden). Kolla först om det finns en pågående utbildning som matchar era kompetensbehov.
Länk till utbildningar och utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan

Om det inte finns någon utbildning idag som matchar dina kompetensbehov, kan du delta i en ansökan om att starta en helt ny.

I ansökningsarbetet hjälper du till med att konkretisera kompetensbehov till en yrkesroll. I ansökan måste det framgå ett tydligt anställningsbehov av yrkesrollen och tydligt påvisa företagets medverkan i utbildningen. Detta gör du genom att fylla i en avsiktsförklaring som sedan bifogas i ansökan.

Kontakta oss om du vill ha hjälp eller komma i kontakt med en utbildningsanordnare inom det område där du behöver kompetens.

Under utbildningen

När utbildningen är igång har du möjlighet att engagera dig på olika sätt. Du kan till exempel medverka i ledningsgruppen för utbildningen, ta emot studerande på LIA och erbjuda föreläsningar eller studiebesök. Detta kallas medfinansiering och handlar oftast om tid och resurser i form av engagemang i utbildningen på olika sätt. 

För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp. Att engagera sig i ledningsgruppen för en utbildning innebär att du kan forma utbildningen efter dina behov och krav.
Ledningsgruppens uppgift är att:

  • forma utbildningen efter de efterfrågade kompetensbehoven
  • anta sökande till utbildningen och utfärda examens- och utbildningsbevis
  • ansvara för ett systematiskt kvalitetsarbete och att utbildningen når sina övergripande mål.

För att engagera dig i en ledningsgrupp kontakta en utbildningsanordnare som bedriver en utbildning inom din bransch för mer information om möjligheterna.

Länk till utbildningar och utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan

Under LIA-perioderna får studenterna möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare. Och säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsavarar kraven på den framtida yrkesrollen.

Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar. LIA är en kurs och handledaren ska se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten.

Vill du erbjuda LIA-plats, kontaktar du utbildningsanordnaren. Klicka på länken för att få mer information om lärande i arbete.

Kompetensutveckling för era anställda

Yrkeshögskolan erbjuder idag flera kraftfulla och kvalitetssäkrade insatser till företag med omställningsbehov. Kontakta oss gärna för fler frågor.

Korta utbildningar vänder sig främst till den som redan är yrkesverksam eller befinner sig i omställning. Det kan handla både om att stärka sin nuvarande position, avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter eller om att byta bana helt.

Utbildningarna pågår som längst 20 veckor och består av en eller fler kurser. De är framtagna för att vara flexibla, så man kan studera på heltid, deltid och på distans. Om ert företag är i behov av kompetenshöjning så kontakta oss eller en anordnare för att skräddarsy en kurs eller kurspaket.

Här finns en lista med kurser och kurspaket/korta utbildningar.
Välj utbildningsområde efter er verksamhet. För information om de olika utbildningarna, kontakta respektive utbildningsanordnare.

Korta utbildningar i yrkeshögskolan benämns även kurser och kurspaket inom YH. Korta Yh-utbildningar är CSN-berättigade.

Både företag och offentliga aktörer kan köpa en hel yrkeshögskoleutbildning eller utvalda delar för att vidareutbilda den egna personalen.

Du hittar aktuellt utbildningsutbud på yrkeshogskolan.se. Du kan t.ex. se vilka utbildningar som finns i ditt län eller i din kommun. Du kan också filtrera ut sådana som bedrivs på distans.

Kontakta utbildningsanordnaren (skolan) och hör om du kan köpa utbildningen som uppdragsutbildning.

Snabblänkar

Aktuella utbildningar i Kronoberg

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. 

Områdesanalys och inriktning

Data/IT – 2021

Programmerare och
systemutvecklare

Industri – 2020